Vračilo blaga

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe o nakupu: s tem ko izberete izdelek, ga navidezno dodate v košarico, navedete vaše podatke in zaključite naročilo, boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o naročilu. S tem je pogodba o nakupu sklenjena. Kopija pogodbe (naročila) je shranjena tudi pri podjetju, dostop do nje je možen s pisnim zahtevkom na fizični naslov podjetja BAKUS d.o.o., Kočevska cesta 299, 1291 Škofljica ali z zahtevkom na podpora@tiskajpoceni.com. Med samim postopkom naročila lahko morebitne napake pri naročilu preverite pred zaključkom naročila, v navidezni košarici in jih tam tudi popravite oziroma brišete in vstavite ponovno.

Vračilo blaga: V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. 

V roku 14 dni od dostave imate možnost vrniti izdelek in zahtevati zamenjavo za drug artikel ali vračilo kupnine.

Artikel, ki ga želite vrniti mora biti nepoškodovan, v originalni in nepoškodovani embalaži z vso priloženo opremo. V nasprotnem primeru bo reklamacijski zahtevek zavrnjen ali le delno razrešen.Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (BAKUS d.o.o., Kočevska cesta 299, 1291 Škofljica, eMail: podpora@tiskajpoceni.com) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: če potrošnik odstopi od te pogodbe in vrne blago (stroške vračila blaga nosi potrošnik), mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe oziroma vrnjenega blaga (odvisno od tega kateri dogodek se zgodi kasneje) povrne vsa prejeta plačila. (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Podjetje zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Blago mora potrošnik vrniti v nespremenjeni količini in v neodprti originalni embalaži, torej izdelek, ki ni bil uporabljen. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Pošiljk z odkupnino žal ne sprejemamo!

Reklamacija zaradi napačne dostave: kupec lahko dostavljeno blago reklamira, če je prodajalec poslal napačne izdelke, če jih je poslall v napačni količini ali če lastnosti izdelka kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago zaradi omenjenih razlogov reklamira v 8 dneh od dneva prevzema in zahteva zamenjavo za ustrezen artikel, dopolnitev količine ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije v roku 1 leta, oz. iz naslova stvarne napake v roku 2 let. V primeru reklamacije, lahko kupec v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Kupec lahko vrne blago v reklamacijo izključno v originalni embalaži in sicer tako, da ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem (zahtevke pošljite na podpora@tiskajpoceni.com) vrne po pošti, ki bo na naslov kupca poslal dostavno službo, ki bo blago prevzela. Drugačen način vračila na naše stroške ni možen. Pošiljk z odkupnino žal ne sprejemamo!

Stvarne napake: Podjetje BAKUS d.o.o. nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga v skladu z določbami ZVPot - 37. člen.

Za stvarne napake se šteje:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjena oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako on prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Garancija: Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z računom prodajalca. Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka. Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov. Reklamacijskih zahtevkov preko PayPal-a žal ne sprejemamo.

Garancija in pravice iz naslova stvarne napake prenehajo veljati, če kupec kakorkoli posega v izdelek ali ga celo poškoduje.

Naslov za ugovore, pripombe, zahtevke, izjave, obvestila:

podpora@tiskajpoceni.com

BAKUS d.o.o.
Kočevska cesta 299
1291 Škofljica


Podjetju BAKUS d.o.o. je bil s strani neodvisne bonitetne organizacije Bisnode Slovenija podeljen certifikat bonitetne odličnosti s področja poslovanja - oznaka A - visok razred bonitetne odličnosti.

A boniteta odličnosti