Product was successfully added to your shopping cart.

Vračilo blaga

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe o nakupu: s tem ko izberete izdelek, ga navidezno dodate v košarico, navedete vaše podatke in zaključite naročilo, boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o naročilu. S tem je pogodba o nakupu sklenjena. Kopija pogodbe (naročila) je shranjena tudi pri podjetju, dostop do nje je možen s pisnim zahtevkom na fizični naslov podjetja BAKUS d.o.o., Na Poljanah 20, 2000 Maribor ali z zahtevkom na podpora@tiskajpoceni.com. Med samim postopkom naročila lahko morebitne napake pri naročilu preverite pred zaključkom naročila, v navidezni košarici in jih tam tudi popravite oziroma brišete in vstavite ponovno.

Vračilo blaga: V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje BAKUS d.o.o., Na Poljanah 20, 2000 Maribor, tel.: 02 663 19 45, eMail: podpora@tiskajpoceni.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: če potrošnik odstopi od te pogodbe in vrne blago, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe oziroma vrnjenega blaga (odvisno od tega kateri dogodek se zgodi kasneje) povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega , kateri dogodek se zgodi prej. Blago mora potrošnik vrniti v nespremenjeni količini in v neodprti originalni embalaži, torej izdelek, ki ni bil uporabljen. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Reklamacija: Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec navedel, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Kupec lahko vrne blago v reklamacijo izključno v originalni embalaži in sicer tako, da ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti, ki bo na naslov kupca poslal dostavno službo, ki bo blago prevzela. Drugačen način vračila na naše stroške ni možen. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Stvarne napake: Podjetje BAKUS d.o.o. nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga v skladu z določbami ZVPot - 37. člen.

Za stvarne napake se šteje:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjena oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako on prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Garancija: Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka. Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

Naslov za ugovore, pripombe, zahtevke,izjave, obvestila:
BAKUS d.o.o.
Na Poljanah 20
2000 Maribor

Podjetju BAKUS d.o.o. je bil s strani neodvisne bonitetne organizacije Bisnode Slovenija podeljen certifikat bonitetne odličnosti s področja poslovanja - oznaka A - visok razred bonitetne odličnosti.

A boniteta odličnosti